Missie en visie

Missie
”Ik wens dat langdurig verzuim zoveel mogelijk voorkomen kan worden”.

Het is dan ook mijn missie om medewerkers te ondersteunen in het optimaal functioneren en in de eigen kracht te zetten om het beste uit zichzelf te halen, middels de inzet van preventieve en psychosociale begeleiding.

Visie
‘’Een mens is een mens, door zijn medemens’’. Ieder mens is uniek en beweegt in interactie met de omgeving , mijn motto is dan ook: ‘’Energie maakt beweging’’. Coachen betekent voor mij dan ook het begeleiden van iemand in het aanpakken van een door hem of haar gestelde vraag, doel of ambitie. Het helpen om inzicht te krijgen in belemmerende factoren en factoren waar je energie van krijgt. Inzicht in het eigen functioneren geeft rust, ruimte, vrijheid en plezier. Dit wil ik bereiken door te werken met de eigen kracht van de mens om zelf de persoonlijke en professionele doelen te bereiken.