Bedrijfsmaatschappelijk werk en Vertrouwenspersoon

Bedrijfsmaatschappelijk werk 

Bedrijfsmaatschappelijk werk is de discipline die gericht is stress ten gevolge van psychosociale arbeidsbelasting in bedrijven en organisaties te helpen voorkomen of beperken.

Missie*: Bedrijfsmaatschappelijk werk ondersteunt medewerkers in optimaal functioneren door het bieden van psychosociale begeleiding, én adviseert organisaties in het verbeteren van duurzame inzetbaarheid van medewerkers. (*functiegroep BMW, BPSW)

Het tijdig inzetten van bedrijfsmaatschappelijk werk kan kostenbesparend zijn. Het bedrijfsmaatschappelijk werk helpt werknemers om de oorzaken van problemen aan te pakken. Bedrijfsmaatschappelijk werk is laagdrempelig en breed inzetbaar, zowel individueel als groepsgericht, preventief en curatief.

Geheel aangepast aan de situatie maken we een plan van aanpak, gericht op het voorkomen of beperken van verzuim. In 5 tot 7 gesprekken leert een medewerker omgaan met de problematiek die ervaren wordt en kijken we naar de oplossing van de ervaren problematiek. Na ieder consult volgt een procesrapportage, uiteraard pas na toestemming van de medewerker.

Naast de consulten met de medewerker is er ook een gesprek met de werkgever en de medewerker, onder leiding van de bedrijfsmaatschappelijk werker. Tijdens dit gesprek wordt gekeken welke effecten de problematiek heeft op het werk en welke stappen genomen kunnen worden om tot een goede oplossing voor alle partijen te komen. De bedrijfsmaatschappelijk werker plant dit gesprek in en afhankelijk van het verloop van het traject vindt dit gesprek plaats aan het begin, halverwege of aan het eind van het traject.

Voorbeelden arbeidsgerelateerde problematiek

 • hoge werkdruk, vaak met psychische of fysieke stressklachten;
 • individuele of samenwerkingsproblemen met collega’s of leidinggevenden;
 • conflicten over de werkinhoud of de manier van werken;
 • onzekerheid en spanning als gevolg van overplaatsing of een reorganisatie;
 • re-integratie na langdurig ziekteverzuim;
 • privéproblemen die het werk beïnvloeden, bijvoorbeeld scheiding, rouw, financiële problemen, mantelzorg;
 • onzekerheid over uw functie of uw functioneren;
 • problemen met uw persoonlijke effectiviteit, communicatie of assertiviteit.

Vertrouwenspersoon 

Medewerkers zijn de kracht van een organisatie. Om optimaal te kunnen functioneren is een veilig werkklimaat van belang. Iedereen heeft recht op een veilige werkplek, de werkgever is verplicht om werkstress als gevolg van ongewenst gedrag te voorkomen of te beperken. Een veilige werkplek voorkomt stress, ziekteverzuim en daarmee onnodig hoge kosten. Uit onderzoek blijkt dat één op de zes medewerkers heeft te maken met ongewenst gedrag. Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag.

Als vertrouwenspersoon bied ik ruimte voor het verhaal en de emotie van de melder. Ik ondersteun en geef advies in het omgaan met ongewenst gedrag en/of schending van integriteit. Samen met de melder brengen we mogelijke oplossingen in kaart, zetten we de voor- en nadelen op een rijtje en help ik met het maken van een eigen passende keuze. Als vertrouwenspersoon begeleid ik de melder tijdens het hele proces.
De vertrouwenspersoon inventariseert wat voor een melder belangrijk is, deze bepaalt zelf welke stappen er worden ondernomen. De vertrouwenspersoon geeft advies aan de directie en management over het voorkomen van ongewenst gedrag en patronen welke worden waargenomen. Daarnaast kan ik helpen bij het opstellen van een beleid op het gebied van veiligheid en het opstellen van de klachtenregeling.

Voorbeelden van ongewenst gedrag en schending van de integriteit

 • Pesten
 • Seksuele intimidatie (verbaal/non verbaal/fysiek)
 • Agressie en geweld / intimidatie
 • Discriminatie
 • Diefstal, fraude en verduistering
 • Machtsmisbruik
 • Belangenverstrengeling